Fire triangle element vector illustration. Labeled educational heat, oxygen and fuel scheme as three prerequisite ingredients for flame effect. Simple example with combustion technology explanation. - 132054877
PREMIUM

Ilustracja wektorowa elementu trójkąta ognia. oznaczony edukacyjnym schematem ciepła, tlenu i paliwa jako trzy niezbędne składniki dla efektu płomienia. prosty przykład z wyjaśnieniem technologii spalania.

 132054877
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)