English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Old mine, littered with a collapse. earlier, in the depths of the alpine mountain, gold or silver was probably mined, but it was very dangerous and the miners left - 131191450

Stara kopalnia, zawalona. wcześniej w głębi alpejskiej góry prawdopodobnie wydobywano złoto lub srebro, ale było to bardzo niebezpieczne i górnicy odeszli

 131191450
 

Podobne Zdjęcia