Developer is connecting breadboard to microcontroller. Man is holding smartphone with program code software for controlling electronic device. Chips, resistors, diodes on desktop of hardware engineer. - 130895443
PREMIUM

Developer podłącza płytkę stykową do mikrokontrolera. mężczyzna trzyma smartfon z oprogramowaniem kodu programu do sterowania urządzeniem elektronicznym. układy scalone, rezystory, diody na pulpicie inżyniera sprzętu.

 130895443
 
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free