Software developer freelancer with white headphones and glasses working with program code: C++ Java, Javascript on wide displays and smartphone at night. Develops new web, desktop, mobile application. - 130893442
PREMIUM

Programista freelancer z białymi słuchawkami i okularami pracujący z kodem programu: c++ java, javascript na szerokich wyświetlaczach i smartfon w nocy. tworzy nowe aplikacje webowe, desktopowe, mobilne.

 130893442
 
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free