Little Girl closed her eyes, praying in a field during beautiful sunset. Hands folded in prayer concept for faith, spirituality and religion. Peace, hope, dreams concept - 130201429
PREMIUM

Mała dziewczynka zamknęła oczy, modląc się na polu podczas pięknego zachodu słońca. ręce złożone w koncepcji modlitwy o wiarę, duchowość i religię. pokój, nadzieja, koncepcja marzeń

 130201429
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free