English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Close up African American waiter hands with notebook, taking customer order in cafe or restaurant, coffeehouse worker wearing black apron serving client, writing down, service concept - 129611413
PREMIUM

Bliska ręce african american kelner z notebookiem, przyjmowanie zamówienia klienta w kawiarni lub restauracji, pracownik kawiarni ubrany w czarny fartuch obsługujący klienta, spisywanie, koncepcja usługi

 129611413

Podobne zdjęcia Royalty-Free