English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Welder welding water or gas steel pipeline with assistant worker in trench. city underground utilitites renewal and replacement, - 129292116

Spawacz spawanie rurociągów wodnych lub gazowych z pomocnikiem w wykopie. renowacja i wymiana urządzeń podziemnych miasta,

 129292116
 

Podobne Zdjęcia