English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Smiling mixed ethnicity couple or interracial friends talking with sign finger hand language, happy two deaf and mute hearing impaired people communicating at home sit on sofa showing hand gestures - 129153398

Uśmiechnięta para o mieszanym pochodzeniu etnicznym lub międzyrasowi przyjaciele rozmawiający językiem migowego palca, szczęśliwa dwójka głuchoniemych i niedosłyszących osób z upośledzeniem słuchu komunikujących się w domu siedzą na kanapie pokazując gesty rąk

 129153398
 

Podobne Zdjęcia