Triangular chart or pyramid diagram divided into 4 parts or levels, linear icons and place for text. Concept of four stages of project development. Infographic design template. Vector illustration. - 128181072
PREMIUM

Wykres trójkątny lub diagram piramidy podzielony na 4 części lub poziomy, ikony liniowe i miejsce na tekst. koncepcja czterech etapów rozwoju projektu. plansza projekt szablonu. ilustracji wektorowych.

 128181072
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)