Monety z zabytkowym zegarem na biurku

Monety z zabytkowym zegarem na biurku - 128018850
ID zdjęcia128018850

coins with vintage clock on the desk