English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
News release. tv presenter. man making speech. microphone on the rostrum. background blue panorama city. policy of government news. vector flat style colorful illustration. - 127129833

Informacja prasowa. prezenter telewizyjny. człowiek wygłaszający mowę. mikrofon na mównicy. niebieskie tło panorama miasta. polityka wiadomości rządowych. wektor płaski kolorowy ilustracja.

 127129833
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)