English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Close up hands of african american and caucasian associates multinational teammates holding white pieces of puzzle, people searching and finding solution. Team building, teamwork and support concept - 126345221
PREMIUM

Bliska ręce afroamerykanów i kaukaskich współpracowników wielonarodowych członków drużyny trzymających białe kawałki układanki, ludzi szukających i znajdujących rozwiązanie. koncepcja budowania zespołu, pracy zespołowej i wsparcia

 126345221

Podobne zdjęcia Royalty-Free