English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Doctor wearing protective face masks character medical health care concept, factory pipes emitting smoke on background. fine dust, pm 2.5, air pollution, industrial smog, pollutant gas emission. - 125942403

Lekarz nosi maski ochronne na twarz charakter koncepcji opieki zdrowotnej, fabryki rur emitujących dym na tle. pył drobny, pm 2,5, zanieczyszczenie powietrza, smog przemysłowy, emisja zanieczyszczeń gazowych.

 125942403
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)