Electrocardiogram in hospital surgery operating emergency room showing patient heart rate with blur team of surgeons background - 125785136
PREMIUM

Elektrokardiogram w chirurgii szpitalnej operacyjnej izbie przyjęć pokazującej tętno pacjenta z zespołem rozmycia tła chirurgów

 125785136
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free