English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Disorder icons including PTSD from warfare, after critical illness, accident, childhood abuse, fight or flight, narcissistic personality, need for admiration, self-importance, mental, psychosis, bipolar, schizophrenia, alcohol addiction, drug, gambling, depression, hopelessness, guilt. - 125464951
Informacje o zdjęciu

Ikony zaburzeń, w tym PTSD spowodowane działaniami wojennymi, po krytycznej chorobie, wypadku, maltretowaniu w dzieciństwie, walce lub ucieczce, narcystycznej osobowości, potrzebie podziwu, zarozumiałości, psychice, psychozy, dwubiegunowej, schizofrenii, uzależnieniu od alkoholu, narkotykom, hazardowi, depresji, beznadziejności, wina.

ID zdjęcia: 125464951
Rodzaj Mediów: Wektor
(SVG lub EPS)
Prawo autorskie: a1ndrew1

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)