English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Malaysia - November 19 2016: The Bersih 5 rally was a peaceful democratic protest in Malaysia, supported by the Coalition for Clean and Fair Elections (Bersih), which took place on 19 November 2016 - 123781885

Kuala lumpur, wilayah persekutuan malezja – 19 listopada 2016 r.: wiec bersih 5 był pokojowym demokratycznym protestem w malezji, wspieranym przez koalicję na rzecz czystych i uczciwych wyborów (bersih), który odbył się 19 listopada 2016 r.

 123781885

Podobne Zdjęcia