English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
The road among the garbage mountains, which paved buzdozery for removal of the remains of the city. terrible sight and environmental disaster - 123298511

Droga wśród gór śmieci, którymi wybrukowano buzdozery do usuwania pozostałości miasta. okropny widok i katastrofa ekologiczna

 123298511

Podobne Zdjęcia