English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
monk read Dharma book at night in temple to study Buddha teach to be out of suffer,a routine of priest,vector illustration - 122845571

Mnich czytał księgę dharmy w nocy w świątyni, aby studiować buddę uczyć, aby nie cierpieć, rutyna kapłana, ilustracji wektorowych

 122845571
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)