English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Hands, money, offers to sign a contract for a bribe, isolated on a white background. one hundred dollar bills. the concept against corruption in business activities, against bribery. - 122099960

Ręce, pieniądze, oferty podpisania umowy o łapówkę, odizolowane na białym tle. studolarowe banknoty. koncepcja przeciw korupcji w działalności gospodarczej, przeciw przekupstwu.

 122099960

Podobne Zdjęcia