English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Needlework, sewing and tailoring concept - tailor woman with thread in needle stitching fabric. hands sewing with a needle and thread. fingers pulling thread into the needle - 122063269

Koncepcja robótek ręcznych, szycia i krawiectwa - krawiecka z nicią w tkaninie do szycia igłowego. szycie rąk za pomocą igły i nici. palce wciągają nić do igły

 122063269

Podobne Zdjęcia