English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Marionette businessman manipulated and controlled by female puppeteer. Unhappy obedient male manager under boss influence, strong woman with authority operates a weak man. Vector illustration - 122040041

Biznesmen marionetki manipulowany i kontrolowany przez lalkarza. niezadowolony posłuszny menedżer męski pod wpływem szefa, silna kobieta z autorytetem operuje słabym mężczyzną. ilustracja wektorowa

 122040041
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)