English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Personnel change line icon. People in round cycle symbol. Human resource concept. Vector illustration can be used for topics like rotation, HR, personnel, management - 121872288
PREMIUM

Ikona linii zmiany personelu. ludzie w okrągły symbol cyklu. koncepcja zasobów ludzkich. ilustracja wektorowa może być używana do tematów takich jak rotacja, hr, personel, zarządzanie

 121872288
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)