English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Sewing tool and tailor equipment sketch for atelier or fashion workshop design. sewing machine, needle and scissors, thread, button and pin, mannequin, fabric, and spool, dress, suit and pattern icon - 121823324

Szkic narzędzia do szycia i wyposażenia krawieckiego do projektowania pracowni lub warsztatu mody. maszyna do szycia, igła i nożyczki, nici, guzik i szpilka, manekin, tkanina i szpula, sukienka, garnitur i ikona wzoru

 121823324
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)