Heart disorder and atrial fibrillation ecg as a coronary cardiac attack with irregular and normal organ rythm as a chest discomfort disease concept with a person suffering from a circulation illness in a 3D illustration style. - 121702645
PREMIUM

Zaburzenie serca i migotanie przedsionków jako zawał serca z nieregularnym i normalnym rytmem narządów jako koncepcja choroby dyskomfortu w klatce piersiowej u osoby cierpiącej na chorobę krążenia w stylu ilustracji 3d.

 121702645

Podobne zdjęcia Royalty-Free