Caring medical attendant. Thankful aged woman taking pills from caring medical attendant in the nursing house - 121311900
PREMIUM

Troskliwy opiekun medyczny. wdzięczna starsza kobieta zażywająca tabletki od opiekującego się opiekunem medycznym w domu opieki

 121311900
 
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free