Female office worker searching files and paperwork in the archive, she is checking folders in a filing cabinet - 121245484
PREMIUM

Pracownica biurowa przeszukuje akta i dokumenty w archiwum, sprawdza foldery w szafce na akta

 121245484
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free