Underwater concept of global problem with plastic rubbish floating in the oceans. Hawksbill turtle in caption of plastic bag - 121033668
PREMIUM

Podwodna koncepcja globalnego problemu z plastikowymi śmieciami unoszącymi się w oceanach. żółw szylkretowy w podpisie plastikowej torby

 121033668

Podobne zdjęcia Royalty-Free