English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
A closeup of dentist holding image of digital tooth model with roots and set of dental medicine tools at blurred hospital room background. The concept of innovative dental treatment and diagnostics. - 120976882
PREMIUM

Zbliżenie dentysty trzymającego obraz cyfrowego modelu zęba z korzeniami i zestawem narzędzi dentystycznych na niewyraźne tło sali szpitalnej. koncepcja innowacyjnego leczenia i diagnostyki stomatologicznej.

 120976882

Podobne zdjęcia Royalty-Free