'Beware of snow' traffic sign against a bank of snow covered trees - 120846134
PREMIUM

Znak drogowy „uważaj na śnieg” na tle pokrytych śniegiem drzew

 120846134

Podobne zdjęcia Royalty-Free