English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Diagram of the two types of stroke. strokes classified: ischemic and hemorrhagic - 120654499

Schemat dwóch rodzajów udaru. klasyfikacja udarów: niedokrwienna i krwotoczna

 120654499
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)