young female doctor holding MRI or CT scan picture, doctor in uniform sitting in working room and holding X-ray picture for diagnosis brain injury or cerebrovascular accident of patient - 119809287
PREMIUM

Młoda lekarka trzymająca obraz ze skanu mri lub ct, lekarz w mundurze siedzący w pokoju roboczym i trzymający zdjęcie rentgenowskie do diagnozy uszkodzenie mózgu lub wypadek mózgowo-naczyniowy pacjenta

 119809287

Podobne zdjęcia Royalty-Free