pl

Wektor — Zarządzanie dokumentami, myślenie zespołowe, burza mózgów, analiza informacji o firmie. Zegar zawsze w biurze. Wokół plansza latająca koncepcja historii prezentacji na osi czasu. Płaski izometryczny charakter

Document management, team thinking, brainstorming analytics information about company. Clock always at office. Around infographic flying presentation history timeline concept. Flat isometric character - 118849079
Rozmiar
Standardowe rozmiary
S799 x 599 px • 72 dpi799 x 599 px11.1 x 8.32 inches
M2365 x 1774 px • 300 dpi2365 x 1774 px7.88 x 5.91 inches
L5000 x 3750 px • 300 dpi5000 x 3750 px16.67 x 12.5 inches
XL7500 x 5625 px • 300 dpi7500 x 5625 px25 x 18.75 inches
EPSZmniejsz do jakiegokowiek rozmiaru
Informacje o zdjęciu

Zarządzanie dokumentami, myślenie zespołowe, burza mózgów, analiza informacji o firmie. Zegar zawsze w biurze. Wokół plansza latająca koncepcja historii prezentacji na osi czasu. Płaski izometryczny charakter

ID zdjęcia: 118849079
Rodzaj Mediów: Wektor
Prawo autorskie: aurielaki

Podobne Zdjęcia