English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
A collage of four photos: a close-up the welder cuts the metal with an angle grinder, the sparks from cutting fly in different directions. - 116763601

Kolaż czterech zdjęć: w zbliżeniu spawacz tnie metal szlifierką kątową, iskry z cięcia lecą w różnych kierunkach.

 116763601

Podobne Zdjęcia