English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Mesh guards over troughs to prevent leaves and large debris from getting into gutters. clogged gutters less likely, maintenance is much easier, can prevent rusting and provides added fire protection. - 116445893

Siatkowe osłony nad korytami, aby zapobiec przedostawaniu się liści i dużych zanieczyszczeń do rynien. zatkane rynny są mniej prawdopodobne, konserwacja jest znacznie łatwiejsza, może zapobiegać rdzewieniu i zapewnia dodatkową ochronę przeciwpożarową.

 116445893

Podobne Zdjęcia