English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Rain gutters on roof without gutter guards, clogged with leaves, sticks and debris from trees. increased risk of clogged gutters, rusting, increased need for maintenance and is a potential fire hazard - 116445620

Rynny deszczowe na dachu bez osłon rynnowych, zatkane liśćmi, patykami i gruzem z drzew. zwiększone ryzyko zatkania rynien, rdzewienia, zwiększonej potrzeby konserwacji i stanowi potencjalne zagrożenie pożarowe

 116445620

Podobne Zdjęcia