English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
The child hand tied with a rope, human rights, victims of human trafficking,violence against children, international anti-trafficking day - 116343038

Ręka dziecka związana liną, prawa człowieka, ofiary handlu ludźmi, przemoc wobec dzieci, międzynarodowy dzień przeciwko handlowi ludźmi

 116343038
 

Podobne Zdjęcia