English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
People wearing protective face masks character medical health care concept, kid, old woman, pregnant woman. fine dust, pm 2.5, air pollution, industrial smog, pollutant gas emission. - 116341210

Ludzie noszący ochronne maski na twarz charakter medyczny pojęcie opieki zdrowotnej, dziecko, stara kobieta, kobieta w ciąży. drobne pyły, pm 2,5, zanieczyszczenia powietrza, smog przemysłowy, emisja zanieczyszczeń gazowych.

 116341210
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)