English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Tall liquid amber, commonly called sweet gum tree, or american sweet gum tree, lining an older neighborhood in northern california. spring, summer beginning. trees vibrant green. - 116310630

Wysoki płynny bursztyn, powszechnie nazywany słodkim drzewem gumy lub amerykańskim drzewem gumy słodkiej, wyściełającym starszą dzielnicę w północnej kalifornii. wiosna, początek lata. drzewa żywe zielone.

 116310630

Podobne Zdjęcia