AUCKLAND - APR 18 2018:Builder removing old fiberglass wall insulation.Home improvement companies traded asbestos insulation for fiberglass after finding out the harmful effects asbestos has on lungs. - 116037576
PREMIUM

Auckland - 18 kwietnia 2018 r.: budowniczy usuwający starą izolację ścian z włókna szklanego. firmy remontowe wymieniły izolację azbestową na włókno szklane po ustaleniu szkodliwego wpływu azbestu na płuca.

 116037576
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free