Białoruś Mińsk kwiecień 09 2015 Białoruskie Państwowe Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej zaprosiło zwiedzających po renowacji wielu eksponatów

Białoruś Mińsk kwiecień 09 2015 Białoruskie Państwowe Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej zaprosiło zwiedzających po renowacji wielu eksponatów - 115969133
ID zdjęcia115969133

BELARUS, MINSK - APRIL 09/2015: Belarusian State Museum of the Great Patriotic War, invited the visitors after restoration of many exhibits.