Medieval instrument of torture, detail of torture in the inquisition - 114522219
PREMIUM

średniowieczne narzędzie tortur, szczegóły tortur w inkwizycji

 114522219

Podobne zdjęcia Royalty-Free