English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Chocolate milk label splash on gold sunburst background. Milky splashing with drops from falling pieces of delicious chocolate. Vector illustration for your design, packaging and advertising. - 112084165
PLUS

Splash etykieta mleka czekoladowego na złotym tle sunburst. mleczne rozpryskiwanie się kropli ze spadających kawałków pysznej czekolady. ilustracja wektorowa do projektowania, pakowania i reklamy.

 112084165
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)