pl

Wektor — Zarządzanie dokumentami, myślenie zespołowe, burza mózgów, analiza informacji o firmie. Zegar zawsze w biurze. Wokół plansza latająca koncepcja historii prezentacji na osi czasu. Płaski izometryczny charakter

Document management, team thinking, brainstorming analytics information about company. Clock always at office. Around infographic flying presentation history timeline concept. Flat isometric character - 111180663
Rozmiar
Standardowe rozmiary
S848 x 565 pixels • 72 dpi848 x 565 pixels11.78 x 7.85 inches
M2510 x 1671 pixels • 300 dpi2510 x 1671 pixels8.37 x 5.57 inches
L5000 x 3328 pixels • 300 dpi5000 x 3328 pixels16.67 x 11.09 inches
XL7500 x 4992 pixels • 300 dpi7500 x 4992 pixels25 x 16.64 inches
EPSZmniejsz do jakiegokowiek rozmiaru
Informacje o zdjęciu

Zarządzanie dokumentami, myślenie zespołowe, burza mózgów, analiza informacji o firmie. Zegar zawsze w biurze. Wokół plansza latająca koncepcja historii prezentacji na osi czasu. Płaski izometryczny charakter

ID zdjęcia: 111180663
Rodzaj Mediów: Wektor
Prawo autorskie: aurielaki

Podobne Zdjęcia