English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Translator app, language course and e-learning concept. person with digital tablet, symbol of translation (speech bubble with arrows and abstract text) and top ten internet users languages. - 109733989
Informacje o zdjęciu

Aplikacja tłumacza, kurs językowy i koncepcja e-learningu. osoba z cyfrowym tabletem, symbolem tłumaczenia (dymka ze strzałkami i abstrakcyjnym tekstem) oraz dziesięciu najlepszych języków internautów.

ID zdjęcia: 109733989
Rodzaj Mediów: Zdjęcie Seryjne
Prawo autorskie: jirsak

Podobne Zdjęcia