English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
fight-or-flight response is a physiological reaction that occurs in response to threat to life. stress response system. Adrenaline and Norepinephrine. female silhouette with highlighted internal organs. Vector diagram for your design, educational, medical, biological and science use - 107363207

Reakcja „walcz lub uciekaj” jest reakcją fizjologiczną, która pojawia się w odpowiedzi na zagrożenie życia. system reakcji na stres. adrenalina i noradrenalina. kobieca sylwetka z podkreślonymi narządami wewnętrznymi. schemat wektorowy do wykorzystania w projektowaniu, edukacji, medycynie, biologii i nauce

 107363207
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)