English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Concept of young buyer online using smartphone items. Consumer and fashion e-commerce, consumerism or sale concept. Characters, text for store. Flat isometric infographic images vector illustration - 106747461
Informacje o zdjęciu

Koncepcja młodego kupującego online za pomocą elementów smartfona. Konsumpcja i moda e-commerce, konsumpcjonizm lub koncepcja sprzedaży. Znaki, tekst do sklepu. Płaskie izometryczne infografiki ilustracji wektorowych obrazów

ID zdjęcia: 106747461
Rodzaj Mediów: Wektor
(SVG lub EPS)
Prawo autorskie: aurielaki

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)