Vector artistic pen and ink drawing illustration of chess king and pawn facing each other. Business concept of competition and strategy. - 104893716
PREMIUM

Wektor artystyczny pióro i atrament rysunek ilustracja szachowego króla i pionka naprzeciw siebie. koncepcja biznesowa konkurencji i strategii.

image-id104893716

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)