Planning and time management concept with people organizing working process and noting completed tasks in list - lat characters near big calendar and planner in isolated vector illustration. - 104167006
PREMIUM

Koncepcja planowania i zarządzania czasem z osobami organizującymi proces pracy i odnotowującymi ukończone zadania na liście - znaki łacińskie w pobliżu dużego kalendarza i planisty na izolowanej ilustracji wektorowych.

 104167006
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)