pl

Wektor — Wektor sala zamkowa, wnętrze sali balowej do tańca, prezentacji lub przyjęcia królewskiego. Duży pokój z żyrandolem, zamknięte okna. Otwarte drzwi, światło oświetla kolumny, filary w luksusowym średniowiecznym pałacu

Vector castle hall, interior of ballroom for dancing, presentation or royal reception. Big room with chandelier, closed windows. Open door, light illuminates columns, pillars in luxury medieval palace - 103623795
Rozmiar
Standardowe rozmiary
S915 x 523 pixels • 72 dpi915 x 523 pixels12.71 x 7.26 inches
M2709 x 1548 pixels • 300 dpi2709 x 1548 pixels9.03 x 5.16 inches
L7000 x 4000 pixels • 300 dpi7000 x 4000 pixels23.33 x 13.33 inches
XL10500 x 6000 pixels • 300 dpi10500 x 6000 pixels35 x 20 inches
EPSZmniejsz do jakiegokowiek rozmiaru
Informacje o zdjęciu

Wektor sala zamkowa, wnętrze sali balowej do tańca, prezentacji lub przyjęcia królewskiego. Duży pokój z żyrandolem, zamknięte okna. Otwarte drzwi, światło oświetla kolumny, filary w luksusowym średniowiecznym pałacu

ID zdjęcia: 103623795
Rodzaj Mediów: Wektor
Prawo autorskie: vectorpocket

Podobne Zdjęcia