English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Data management system (dms) with business analytics concept. businessman working with provide information for key performance indicators (kpi) and marketing analysis onn virtual computer - 102367233
Informacje o zdjęciu

System zarządzania danymi (dms) z koncepcją business analytics. biznesmen, z którym współpracuje, dostarcza informacji na temat kluczowych wskaźników wydajności (kpi) i analiz marketingowych na wirtualnym komputerze

ID zdjęcia: 102367233
Rodzaj Mediów: Zdjęcie Seryjne
Prawo autorskie: everythingpossible

Podobne Zdjęcia